×

Varovanie

JFolder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: /nfsmnt/hosting2_1/1/6/168ab957-7a6b-4bc8-a246-d5dc092690d2
Key folder in safepath unaccessible
×

Chyba

The parameter Expected max amount is required for the payment paypal ( 4)

Už som registrovaný!

Fakturačná adresa
Upraviť fakturačné údaje
Dodacia adresa
Použiť ak dodacia a fakturačná adresa sú rovnaké
Pridať adresu
Meno Kód tovaru Cena Množstvo / Aktualizovať DPH Zľava Celkom
 
Výsledná cena
 
Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy.
Prosím vyberte si dopravu
Pre zadanú adresu sa nenašli žiadne spôsoby dopravy. Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár.
 
 
Celkom:
0,00 €
0,00 €
Poznámky a špeciálne požiadavky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach alebo telefonicky na tel. čísle +421 944 985 372

 2. Pri objednávaní cez internet uveďte šetky požadované údaje

 3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 4. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní podľa prepravných možností, o presnom dni expedície a dodanie tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

 5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 6. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci s tovarom.

 7. Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.

 8. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode ak to nie je priamo v rozpise sú uvádzané bez DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 1. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté.

 3. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

 4. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 5. Prevádzkovateľ internetových stránok www.menthaantique.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 6. Objednávateľ po odoslaní objednávky  alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientského centra v sekcii „Môj účet“.

 7. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.menthaantiquesk

Tieto nákupné podmienky sú platné od 1.5.2017.
Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Majiteľom je Mentha s.r.o.
Prevádzkovateľom serveru je
mentha s.r.o.

Alžbetina 51
040 01  Kšice